Romania-nl

Zomertortel                                             

De zomertortel (Streptopelia turtur) is een vogel uit de familie van duiven (Columbidae). Ze worden 25 tot 30 cm groot en zijn daarmee iets kleiner dan andere duivensoorten.


In de zomer zijn tortelduiven in vrijwel heel Europa aanwezig, met uitzondering van Ierland, Schotland en Scandinavië. De soort broedt in grote delen van Europa, maar overwintert in Afrika.


Deze trekvogel is in een aantal landen rond deMiddellandse Zeeeen populaire jachtvogel.


De eerste vogels verschijnen meestal in april op de broedlocatie. De soort trekt vooral in september weg naar het overwinteringsgebied. De tortelduif wordt soms wel aangezien voor de Turkse tortel (Streptopelia decaocto) omdat deze vaker voorkomt en ook gemakkelijker herkend wordt (vanwege de karakteristieke beige kleur en de zwarte halsring die in het midden onderbroken wordt). De Turkse tortel is een standvogel die je dus het hele jaar door kan zien, vaak bij huizen. De zomertortel is een vogel van bossen, landgoederen en grote parken.