Romania-nl

Kleine Torenvalk                                    

De kleine torenvalk (Falco naumanni) is een vogel uit de familie van valken (Falconidae)

Een volwassen exemplaar is ongeveer 30 cm groot en is daarmee iets kleiner dan de torenvalk. Het mannetje ziet eruit als het mannetje van detorenvalk, maar heeft een ongevlekte rug en vleugels. Het vrouwtje is nauwelijks te onderscheiden van het vrouwtje van de torenvalk.

In tegenstelling tot de torenvalk komt de kleine torenvalk vrijwel niet inNederlandenBelgië voor. InEuropazijn ze alleen in de zomer aan te treffen en zitten dan vooral inSpanje, Portugal,Italië, deBalkan,GriekenlandenTurkije.

Torenvalken kunnen stil in de lucht hangen met snelbewegende vleugels ("bidden") en een gespreide staart. Tijdens het bidden kijken ze naar beneden op zoek naar een prooi. Als ze deze hebben gevonden, duiken ze eropaf.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleinezoogdieren en insecten, bijvoorbeeld muizen en kevers. Ze bouwen zelf geen nest, maar kiezen vaak een oud kraaiennest als nestplaats. Ook gebruiken ze graag nestkasten van waar ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel.