Romania-nl

Witte Pelikaan                                        

Pelikanen (Pelecanidae) zijn een familie van watervogels die bekend zijn door hun opvallende uiterlijk, hun grootte en hun gedrag.

Deze pelikaan leeft altijd in groepen. In april of mei komen verzamelen ze in de broedgebieden, die vaak ver van de foerageergebieden gelegen zijn. De mannetjes hebben dan een merkwaardige zeilvormig uitsteeksel op de bovensnavel, dat ze na het broedseizoen weer kwijtraken. De witte pelikanen houden een gemeenschappelijke balts waarna het vrouwtje het mannetje wegleidt.

Het nest bouwen ze op de grond en bestaan uit een omvangrijke berg stenen, takken en ander materiaal.

Pelikanen kunnen tot 14 kg zwaar worden. Ze worden tot 1,80 meter lang en kunnen eenspanwijdtevan 3 meter hebben en een leeftijd van 35 jaar bereiken. De beide Euraziatischesoorten behoren tot de grootste vliegende vogels.

Pelikanen zijnpiscivoor; hun voedsel bestaat uitvis. Een groep pelikanen jaagt gezamenlijk. Door uitbundig vleugelgeklapper wordt eenschoolvis naar ondiep water gedreven. Pelikanen hebben een grote snavel en een grote keelzak (tussen de onderkant van de snavel en de keel). Als een pelikaan een prooi ziet schept hij de vissen uit het water. Als hij zijn hoofd optilt gaat het water weg en blijf de vis achter.

Ook naast de gezamenlijke jacht zijn pelikanen sociale vogels. Ze broeden in kolonies, waar ze dicht op elkaar zitten. In gevangenschap komen ze pas tot broeden als ze minstens met z'n achten zijn.

Pelikanen golden in het vroegechristendomals symbool van opofferende moederliefde. "Moederpelikanen" werden afgebeeld met een door henzelf opengepikte borst, waardoor de jongen met bloed gevoed konden worden.