Romania-nl

Peștera Unguru Mare                

Peștera Ungurul Mare is een interessante grot in het stroomgebied van de Crișului Repede.

Het portaal van de grot heeft zijn opening in de linker helling van de vallei van de rivier de Crişul Repede, tussen de dorpen Bălnaca (stroomopwaarts) en Şuncuiuş (stroomafwaarts).

Voor de spoortunnel voor de trein die tussen de twee dorpen loopt, gaat een niet gemoderniseerde weg omhoog  stroomopwaarts met de Crişul Repede, tot aan de grot.