Romania-nl

Anghelești-Cărpiniș                          

De houten kerk van Angheleşti-Cărpiniş bevindt zich vanaf het najaar van 2009 in de museum van het dorp Vâlcean in Bujoreni waarheen hij werd verplaatst vanuit het voormalige dorp Angheleşti dat heden ingebed is in de plaats Pietrari, district Vâlcea.

De kerk is gedateerd 1656 door een inscriptie ontdekt in 2009, bij de demontage van het gebouw.

Voorheen was hij bekend uit kerkelijke bronnen, en werd in 1737 gebouwd in het dorp Genuneni, waar  vandaan hij werd overgebracht naar Angheleşti in 1808.

Hij is gewijd aan "St. Nicolaas".

Hij onderscheidt zich door een zeldzaam plan, met polygonale bredere doelstelling dan de kerk zelf.

Ook het vermelden waard is de goed bewaard gebleven muurschildering en de twee binnentempels, de kwaliteit van de binnenmuren die eventueel onder het fineer zijn verborgen.

De houten kerk van Angheleşti werd opgenomen in de  historische monumenten lijst van de provincie Valcea in 2004