Romania-nl

Mersișani                                           

De houten kerk Merișani is gelegen in het gelijknamige dorp in de gemeente Băbăița, in district Teleorman en is gewijd aan "St. Nicolaas".

Volgens een inscriptie dateert de kerk uit het jaar 7317 (Byzantijnse jaarteling), 1809 van onze jaartelling, maar is in feite veel ouder.

Hij is een van de verplaatste kerken, die overgebracht is uit Muscel, uit het dorp Vultureștii de Jos, en in 1865 herbouwd op de huidige plaats.

De kerk van Merișani vertegenwoordigt documentaire en artistieke waarde en is het waard behouden te blijven, in het bijzonder in een gebied waar het resterende aantal oude houten kerken laag is.

Hij wordt gekenschetst door een goed bewaard gebleven structuur en decoratieve elementen, de entree, veranda en ramen accentuerend.

Een inscriptie op de achterkant van de voordeiur is een waardevolle documentaire bron.

De kerk staat vermeld op de nieuwe lijst van historische monumenten