Romania-nl

Lacu Sărat                                    

Lacu Sărat is een kuuroord gelegen op de Câmpia Brăilei, op 5,5 km afstand van Brăila, waarmee het in constante tramverbinding, geconstrueerd in 1900, staat en per autobus.

Hoewel gelegen in het midden van de vlakte, aan de oever van het meer waarvan het de naam draagt, wordt het kuuroord omgeven door 70 hectare bos, hetgeen het een steppeklimaat geeft en een aangename plek voor recreatie biedt.

Het meer, met een hoog zoutgehalte, wordt gevormd door een oude loop van de Donau, die nu volledig is afgesloten. De waterdiepte varieert tussen 0,6 m en 1,80 m. De bodem van het meer is over het gehele oppervlak door een therapeutische modder bedekt met een hoge mate van mineralisatie. Therapeutische waarden van water en modder werden reeds geroemd sinds 1879.

Geschat wordt dat er sprake was een van de meest waardevolle sapropelische modder en water in het land met de hoogste zoutconcentratie, de realiteit wordt bevestigd door het feit dat de meeste patiënten bij het einde van hun kuur in een betere conditie zijn.

Belangrijkste factoren voor de genezing in kuuroord Lacu Sărat:

  • Het sulfaat-, chloor-, geconcentreerde magnesiumhouden water van het meer meer heeft een hoge mate van mineralisatie meer dan 80 g / l waardoor de ontwikkeling van een microfauna sterk wordt bevorderd, en daardoor bijzondere therapeutische eigenschappen biedt;
  • De modder die wordt gewonnen uit het meer heeft een hoog gehalte aan waterstofsulfide en wordt gebruikt om een breed scala van reumatische aandoeningen te behandelen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb