Romania-nl

Lacul Bicaz                                       

Het meer Izvorul Muntelui (ook bekend als het meer van Bicaz) is een stuwmeer gelegen in de rivier Bistriţa een paar kilometer stroomopwaarts van de stad Bicaz.

Het meer heeft een lengte van 40 km, een oppervlakte van 33 km2 en een maximale hoeveelheid water van 1.250 miljoen m3.

Het in het meer verzamelde water wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit in de hydro-elektrische centrale "Bicaz-Stejaru".

De elektriciteitscentrale, uitgerust met zes generatoren, heeft een capaciteit van 210 MW.